GESTIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

GESTIÓ

Les activitats extraescolars són fonamentalment gestionades per AMPES amb concordança d’entitats o empreses privades. És important identificar les tasques de cada organisme per tal de ser eficients i
responsables amb la gestió de les activitats.

El procediment d’inscripció:

• AMPA oferta l’activitat al seu programa d’activitats.

• Es faran activitats dirigides (demostracions) durant el termini d’inscripció per donar a conèixer la  nostra activitat, i repartició de tríptics informatius.

• AMPA recull les inscripcions i ens notifica amb les dades bàsiques els participants.

• El Cent Patins tramita les inscripcions de cada participant amb el Consell Escolar de Rubí.

• Els coordinadors del Cent Patins designen monitors per les activitats.

• Es trasllada el material necessari a l’escola.

• S’inicia l’activitat.

• Els monitors passen llista a cada sessió, mensualment són enviades als coordinadors. Els coordinadors notifiquen de les altes/baixes mensuals i generen la factura mensual.

• L’AMPA rep la factura a principi del mes següent d’iniciar l’activitat.

• L’AMPA realitza el pagament durant els següents 10 dies desprès de rebre la factura. Hi ha tres maneres d’efectuar els pagaments:

                                o Transferència bancaria.

                                o Rebut domiciliat passat des del Club.

El nostre objectiu es facilitar la feina a l’AMPA. L’experiència durant aquests últims anys ens diu que l’eficiència i la coordinació s’aconsegueixen amb la comunicació. Trimestralment es passen informes sobre les activitats i els alumnes inscrits a cada escola mitjançant el correu electrònic.

Cal destacar que les assegurances que tindran tots els participants de la Lliga Escolar es la del Consell Escolar de Rubí.