INFORMACIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

INFORMACIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

L’activitat extraescolar es realitza en un o dos dies en sessions d’una hora i quart. L’escola decideix
els dies i la duració de l’activitat segons disponibilitat.

Per a realitzar l’activitat cal una pista llisa per patinar i a ser possible un espai cobert pels dies de
pluja.

Cal un espai a l’escola on poder deixar les proteccions, sticks dels participants i material del Club; porteries, pucks, cons etc.

Els participants poden escollir entre un o dos dies d’activitat. El preu variarà en funció de l’opció.

Els monitors de l’activitat són designats pels coordinadors del projecte. Sempre tenint en compte les
preferències de l’escola. Els pagaments als monitors van a càrrec de l’HCR Cent Patins.

Els nostres monitors són tots jugadors del Cent Patins i titulats per la Fecapa, d’aquesta manera aconseguim que el nivell de compromís i exigència per la qualitat de les nostres activitats estigui en concordança amb les expectatives del projecte.

Per qualsevol dubte o més infomarció envia un mail a escoles@centpantins.com

MATERIAL

Tot participant de l’activitat té dret a poder utilitzar el següent material proporcionat pel Club:

• Espinilleres d’hoquei.

• Stick

• Samarreta de joc per la Lliga Escolar.

L’únic que hauran de portar els nens i nenes per poder apuntar-se a l’activitat són els patins, casc,
colzeres i espinilleres..

També proporcionarem material general per l’activitat:

• Mini-porteries d’Hoquei

• Pucks

Preus

Matricula anual 53 €
Quota mensual 1 dia 22 €
Quota mensual 2 dies PDTE 
Quota anual soci 60 €